Yleiset sopimusehdot ja asiakasinformaatio

Yleiset sopimusehdot ja asiakasinformaatio

I. Yleiset sopimusehdot

§ 1 Perusmäärittelyt

(1) Seuraavat myyntiehdot koskevat kaikkia sopimuksia, joissa olemme tarjoajaosapuolena (HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH) ja jotka sovitaan verkkosivustomme www.haix.fi kautta. Mikäli ei toisin sovita, ostajan mahdollisten omien ehtojen soveltaminen kiistetään.

(2) Kuluttaja on seuraavien määräysten mukaisesti jokainen luonnollinen henkilö, joka solmii oikeustoimen valtaosin sellaisessa tarkoituksessa, joka ei liity kuluttajan liikkeen- tai ammatinharjoittamiseen. Yrittäjä on jokainen luonnollinen tai oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen sopimisen yhteydessä toimii ammatin- tai liikkeenharjoittajan ominaisuudessa.

§ 2 Sopimuksen syntyminen

(1) Sopimuksen kohde on tavaroiden myynti.

(2) Jo siinä vaiheessa, kun asetamme jonkin tuotteen verkkosivustollemme, teemme sitovan tarjouksen sopimuksen solmimiseksi niillä ehdoilla, jotka tuotekuvauksessa määritellään.

(3) Sopimus syntyy verkkokaupan ostoskorijärjestelmän avulla seuraavalla tavalla:
Tavarat, joka halutaan ostaa, viedään ostoskoriin. Ostoskorin voi avata navigaatiopalkissa olevan valintapainikkeen avulla, ja sen sisältöä voi muuttaa milloin tahansa.
Sen jälkeen, kun sivu ”Kassalle” on avattu ja henkilökohtaiset tiedot sekä maksu- ja toimitusehdot on syötetty, näkyvät lopuksi vielä kerran kaikki tilaustiedot tilauksen yhteenvedossa.
Mikäli valitsit maksutavaksi maksuvälityspalvelun (esim. Paypal / PayPal Express, Amazon-Payments, Postpay, Sofort), ohjataan sinut joko verkkokauppamme tilauksen yhteenvetosivulle tai siirryt maksuvälityspalvelun tarjoajan verkkosivulle.
Mikäli siirryt maksuvälityspalvelun järjestelmään, syötä siinä tarpeelliset valinnat tai tietosi. Lopuksi sinut ohjataan takaisin verkkokauppaamme tilauksen yhteenvetosivulle.
Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on mahdollisuus vielä tarkistaa täällä kaikki tiedot ja muuttaa niitä (myös verkkoselaimen ”Takaisin”-painikkeella).
Kun lähetät tilauksen ”Lähetä tilaus” -painikkeella, teet juridisesti sitovan tilauksen, jolloin sopimus astuu voimaan.

(4) Tekemäsi tarjouspyynnöt eivät ole sinulle sitovia. Teemme tällöin sitovan kirjallisen tarjouksen (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa.

(5) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekoon liittyvien vaadittavien tietojen toimittaminen tapahtuu sähköpostitse ja osittain automatisoidusti. Tästä syystä sinun tulee varmistaa, että meille toimittamasi sähköpostiosoite on oikein, sähköpostien vastaanotto on teknisesti varmaa ja että roskapostisuodatin ei estä viestin vastaanottamista.

§ 3 Käytössä olevia maksutapoja koskevat erityiset sopimukset

(1) Maksukyvyn tarkistus
Mikäli kyse on luottokaupasta, esim. maksettaessa laskulla tai tiliveloituksella, on puoleltamme perusteltua oman etumme nimissä toimittaa tietosi maksukyvyn tarkistusta varten matemaattis-tilastollisella menetelmällä CRIF GmbH:lle, osoite Dessaurstr. 9, 80992, München, Saksa. Pidätämme oikeuden maksukyvyn tarkistuksen perusteella kieltäytyä laskulla tai tiliveloituksella tapahtuvasta maksutavasta.

§ 4 Pidätysoikeus, omistusoikeuden pidätys

(1) Voit soveltaa pidätysoikeutta vain, mikäli kyse on saman sopimussuhteen saatavista.

(2) Tavara on omaisuuttamme niin kauan, kunnes se on maksettu kokonaan.

(3) Mikäli olet yrittäjä, pätevät lisäksi seuraavat kohdat:

a) Omistusoikeutemme tavaraan säilyy, kunnes kaikki voimassa olevan kauppasuhteen saatavat on maksettu. Ennen kuin pidätetyn tavaran omistusoikeus on siirtynyt, ei tavaran panttaaminen tai vakuutena käyttäminen ole sallittua.

b) Tavaran voi jälleenmyydä tavallisessa kaupankäynnissä. Tässä tapauksessa luovutat jo nyt kaikki jälleenmyyntiin perustuvat saatavasi laskun koko summaa vastaavassa määrässä meille, ja me hyväksymme luovutuksen. Oikeutesi saatavan perimiseen säilyy edelleen. Mikäli et suorita maksusitoumuksiasi asianmukaisesti, varaamme kuitenkin oikeuden periä saatavan itse.

c) Mikäli pidätetty tavara liitetään tai sekoitetaan, on meillä osaomistajuus uuteen tavaraan pidätetyn tavaran laskutusarvon mukaisessa suhteessa muihin työstettyihin tavaroihin työstämisajankohtana.

d) Velvollisuutemme on meille kuuluvien vakuuksien luovuttaminen pyynnöstäsi sikäli, kun vakuuksiemme realisoitavissa oleva arvo varmistettavaan saatavaan ylittää 10 %. Luovutettavien vakuuksien valinta kuuluu meille.

§ 5 Takuu

(1) Lakisääteiset virhevastuuoikeudet ovat voimassa.

(2) Mikäli olet yritys, pätee kohdasta 1 poikkeavasti:

a) Tavaran ominaisuudeksi pätee vain antamamme tiedot ja valmistajan tuotekuvaukset kuten sovittu, ei kuitenkaan valmistajan muu mainos, julkinen kehu tai ilmoitus.

b) Velvollisuutesi on tarkastaa tavara välittömästi ja huolellisesti laatu- ja määräpoikkeamien varalta sekä ilmoittaa meille kirjallisesti (esim. sähköposti) ilmeiset puutteet seitsemän päivän sisällä tavaran vastaanottamisesta, määräajan noudattamiseen riittää ajoissa tehty lähetys. Tämä pätee myös myöhemmin todettuihin piileviin puutteisiin toteamisajankohdasta lähtien. Mikäli tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuus laiminlyödään, ei takuuvaatimusten esittäminen ole mahdollista.

c) Puutteiden ilmetessä suoritamme valintamme mukaisesta takuun joko parannuksella tai vastikelähetyksellä. Mikäli virheen korjaaminen ei onnistu, voit oman valintasi mukaan vaatia alennusta tai irtisanoa sopimuksen. Virheen korjaaminen käsitetään epäonnistuneeksi kahden tuloksettoman yrityksenä jälkeen, mikäli erityisesti asian tai puutteen tavasta tai muista olosuhteista ei ilmene jotakin muuta. Mikäli kyse on korjauksesta, ei meidän täydy vastata kasvaneista kuluista, jotka syntyvät, kun tavara kuljetetaan johonkin muuhun pakkaan kuin suorituksen luovutuspaikkaan, mikäli kuljetus ei vastaa tavaran määriteltyä käyttöä.

d) Takuuaika on vuosi tavaran toimituksesta lähtien. Lyhennetty takuuaika ei päde meihin sellaisissa syyksiluettavissa tuottamuksellisissa vaurioissa, jotka johtuvat hengenvaarasta, fyysisestä tai terveysvaarasta ja törkeästi tuottamuksellisista tai tahallisesti aiheutuneista vaurioista tai vilpillisyydestä sekä takautumisvaateista lainkohdan §§ 478, 479 BGB.

§ 6 Takuu mukaisesti.

(1) Vastaamme aina rajoittamattomasti hengenvaaran, fyysisen tai terveysvaaran aiheuttamista vaurioista. Lisäksi vastaamme rajoittamattomasti kaikista tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta ja vilpillisestä virheiden salaamisesta johtuvista tapauksista, sekä kaupankohteen ominaisuuksien takaamisesta ja kaikista muista lakisääteisesti määritellyistä tapauksista.

(2) Virheistä vastaaminen lakisääteisen takuun puitteissa määräytyy asiakasinformaatiomme (osa II) ja yleisten sopimusehtojemme (osa I) vastaavien määräysten mukaisesti.

(3) Olennaisten sopimusvelvollisuuksiemme osalta takuumme rajoittuu lievän tuottamuksellisuuden yhteydessä sopimukselle tyypillisiin, ennakoitaviin vaurioihin. Olennaiset sopimusvelvollisuudet ovat olennaisia velvollisuuksia, jotka syntyvät sopimuksen luonteesta, ja niiden loukkaaminen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen täyttymisen; sekä velvollisuudet, jotka esitetään meille sopimuksen sisällössä sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi ja joiden täyttyminen on mahdollista vasta, kun sopimus suoritetaan asianmukaisesti, ja joiden noudattamiseen voit säännönmukaisesti luottaa.

(4) Mikäli epäolennaisia sopimusvelvollisuuksia loukataan, ei takuu ole voimassa lievästi tuottamuksellisten velvollisuuksien laiminlyöntien yhteydessä.

(5) Tietojensiirtoa ja käytettävyyttä internetin välityksellä ei voida tämän hetkisen tekniikan tilan perusteella taata virheettömästi ja/tai milloin tahansa. Näin ollen emme vastaa jatkuvasta tai keskeytyksettömästi verkkosivuston ja sillä tarjottujen palvelujen saatavuudesta.

§ 7 Sovellettava laki, täytäntöönpanopaikka, oikeuspaikka

(1) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajia tämä sovellettavan lain valinta koskee vain, mikäli tällä ei poisteta kuluttajan normaalin asuinpaikkavaltion takaamaa suojaa oikeuden pakottavilla määräyksillä (edullisemmuusperiaate).

(2) Kaikkien kanssamme solmituista liikesuhteista syntyneiden suoritusten täytäntöönpanopaikka sekä oikeuspaikka on toimipaikkamme, mikäli et ole kuluttaja, vaan kauppias, julkisen oikeuden oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erillisomaisuus. Sama pätee, mikäli snulla ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa tai EU:ssa, tai mikäli asuinpaikka tai yleinen oleskelupaikka ei ole kanteen nostamisen ajankohtana tiedossa. Oikeus vedota jonkin toisen lakisääteisen oikeuspaikan oikeuteen jää voimaan.

(3) YK-kauppalain määräyksiä ei erillisesti sovelleta.


_______________________________________________________________________________________


II. Asiakasinformaatio

1. Myyjän tiedot

HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH
Auhofstr. 10
84048 Mainburg
Saksa
Puhelin: +49 (0) 8751 8625888
Sähköposti: shop@haix.deVaihtoehtoinen riidanratkaisu
Euroopan komission tarjoaa alustan ilman tavallista oikeudenkäyntiä tapahtuvaan ulkopuoliseen riidanratkaisuun verkossa (OS-alusta), osoite: https://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr).

Emme ole valmiita osallistumaan kuluttajariita-asian sovittelumenettelyyn.

2. Sopimuksen syntymistä koskevat tiedot

Sopimuksen syntymisen tekniset vaiheet, varsinainen sopimuksen solmiminen ja korjausmahdollisuudet tapahtuvat yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdassa ”Sopimuksen syntyminen” esitettyjen määräysten mukaisesti.

3. Sopimuskieli, sopimustekstin säilyttäminen

3.1. Sopimuskieli on saksa.

3.2. Emme tallenna sopimustekstiä kokonaisuudessaan. Ennen verkkokaupan ostoskorijärjestelmässä tehdyn tilauksen lähettämistä sopimusehdot voi tulostaa selaimen tulostustoiminnolla tai tallentaa sähköisesti. Kun tilaus on saapunut meille, lähetetään sinulle vielä kerran sähköpostitse tilaustiedot, lakisääteisesti määritellyt tiedot koskien etämyyntisopimuksia sekä yleiset sopimusehdot.

3.3. Verkkokaupan ostoskorijärjestelmän ulkopuolisten tarjoustiedustelujen yhteydessä toimitetaan sopimustiedot sitovan tarjouksen puitteissa kirjallisesti, esim. sähköpostilla, jonka voi tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

4. Tavaran tai palvelun olennaiset ominaisuudet

Tavaran ja/tai palvelun olennaiset ominaisuudet ovat kussakin tarjouksessa.

5. Hinnat ja maksutavat

5.1. Kussakin tarjouksessa esitetyt hinnat sekä toimituskulut muodostavat yhdessä kokonaishinnan. Kokonaishinta käsittää kaikki hinnoittelun osat, mukaan lukien kaikki lankeavat verot.

5.2. Toimituskulut eivät kuulu myyntihintaan. Toimituskuluja voi tarkastella merkityn painikkeen avulla verkkosivustollamme, tai ne ilmoitetaan kunkin tarjouksen yhteydessä; ne ilmoitetaan eriteltyinä tilaustapahtuman aikana ja kuuluvat lisäksi ostajan maksettaviksi, mikäli toimitus ei ole ilmainen.

5.3. Käytössä olevat maksutavat löytyvät vastaavasti merkityllä painikkeella verkkosivustollamme tai ne ilmoitetaan kunkin tarjouksen yhteydessä.

5.4. Mikäli yksittäisten maksutapojen yhtyessä ei ole toisin määritelty, ovat sovitun sopimuksen pohjalta syntyneet maksuvaatimukset välittömästi erääntyviä.

6. Toimitusehdot

6.1. Toimitusehdot, toimitusaika sekä mahdollisesti olemassa olevat toimitusrajoitukset löytyvät vastaavasti merkityllä painikkeella verkkosivustollamme tai kunkin tarjouksen yhteydessä.

6.2. Mikäli olet kuluttaja, on lakisääteisesti määritelty, että tavaran satunnainen tuhoutumisriski tai ostetun asian satunnainen huonoksi menemisen riski toimituksen aikana siirtyy sinulle vasta, kun tavara luovutetaan siitä riippumatta, onko toimitus vakuutettu tai vakuuttamaton. Tämä ei ole voimassa, mikäli tilaat kuljetuksen itsenäisesti sellaiselta kuljetusyritykseltä tai muulta toimituksesta vastaavalta henkilöltä, joka ei ole yrityksen nimeämä.

Mikäli olet yrittäjä, tapahtuu toimitus ja lähettäminen sinun vastuullasi.

7. Lakisääteinen virhevastuuoikeus

7.1. Tavaroidemme virhevastuu noudattaa yleisten sopimusehtojemme (osa I) ”Takuu”-osion määräyksiä.

7.2. Mikäli olet kuluttaja, pyydämme sinua tarkistamaan toimituksen yhteydessä välittömästi, että tavara on kokonainen, siinä ei ole ilmiselviä virheitä tai kuljetusvaurioita, sekä valittamaan näistä niin pian kuin mahdollista meille sekä toimittajalle. Mikäli et toimi näin, sillä ei ole vaikutusta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.

Nämä yleiset myyntiehdot ja asiakasinformaatiot on laatinut IT-oikeuteen erikoistunut kauppiasliiton juristi, ja niiden oikeudellisuutta tarkastetaan jatkuvasti. Kauppiasliitto Management AG takaa tekstien oikeusvarmuuden ja vastaa varoitustapauksista. Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta: http://www.haendlerbund.de/agb-service (http://www.haendlerbund.de/agb-service).

Viimeisin päivitys 02.10.2017

Viewed