Kuluttajan peruuttamisoikeus

Kuluttajan peruuttamisoikeus
(Kuluttaja on jokainen luonnollinen henkilö, joka solmii oikeustoimen valtaosin sellaisessa tarkoituksessa, joka ei liity kuluttajan liikkeen- tai ammatinharjoittamiseen.)

Peruuttamisohje

Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus kuukauden sisällä ilmoittamatta syytä.
Peruutusaika on yksi kuukausi alkaen siitä päivästä, jona

- sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole tavaroiden toimittaja, on ottanut tavaran haltuunsa, mikäli tilaus koskee yhtä tai useampia tavaroita yhtenäisen tilauksen puitteissa, jotka on toimitettu tai toimitetaan yhtenäisesti

- sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole tavaroiden toimittaja, on ottanut haltuunsa viimeiset tavarat, mikäli tilaus koskee useita tavaroita yhtenäisen tilauksen puitteissa, ja ne toimitetaan erillisesti

- sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole tavaroiden toimittaja, on ottanut haltuunsa viimeisen osalähetyksen tai viimeisen kappaleen, mikäli tilaus koskee tavaraa, joka toimitetaan useampina osalähetyksinä tai kappaleina.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun tulee toimittaa meille (HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH , Auhofstr. 10, 84048 Mainburg, puhelin: +49 8751 8625 888, faksi: +49 8751 8625 25, sähköposti: shop@haix.de) yksiselitteinen ilmoitus (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) sopimuksen peruuttamispäätöksestä. Voit käyttää tähän myös liitteenä olevaa peruutuslomaketta, joka ei ole kuitenkaan pakollinen.

Voit myös täyttää ja lähettää sähköisesti peruutuslomakkeen tai muun yksiselitteisen selvityksen verkkosivustollamme (www.haix.fi). Mikäli käytät tätä mahdollisuutta, saat välittömästi (esim. sähköpostitse) vahvistuksen kyseisen peruutuksen saapumisesta

Peruuttamisoikeuden säilymiseen riittää se, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Mikäli peruutat tämän sopimuksen, tulee meidän palauttaa kaikki vastaanottamamme maksusuoritukset, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta niitä lisäkuluja, jotka ovat aiheutuneet jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiokuljetuksen käyttämisestä), välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, jona olemme vastaanottaneet tätä sopimusta koskevan peruutusilmoituksesi. Takaisinmaksussa käytetään samaa maksuvälinettä, jolla maksu alunperin suoritettiin, ellei muutoin ole erikseen sovittu; missään tapauksessa emme maksa tästä takaisinmaksusta syntyneitä kuluja.

Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme vastaanottaneet palautetut tavarat tai tositteen siitä, että tavara on lähetetty takaisin; tämä riippuu siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Tavarat on lähettävä tai luovutettava välittömästi tai viimeistään neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen irtisanomispäivästä meille tai osoitteeseen HAIX Logistikzentrum, Am Haidholz 7, 84048 Mainburg, Saksa. Määräaika on voimassa, mikäli lähetät tavarat ennen kuin neljäntoista päivän määräaika on umpeutunut.

Me vastaamme tavaroiden palautuslähetyksen kuluista.

Vastaat tavaroiden mahdollisesta arvonmenetyksestä vain siinä tapauksessa, että tarkastettaessa tavaroiden koostumusta, ominaisuuksia ja toimintatapaa arvonmenetys on johdettavissa siihen, että tavaroita on käsittely toimestasi tarpeettomalla tavalla.

Hylkäys- ja raukeamissyyt

Peruuttamisoikeus ei ole voimassa sopimuksissa, jotka koskevat

- sellaisten tavaroiden toimitusta, joita ei ole esivalmistettu ja joiden valmistuksessa ratkaisevaa on kuluttajan yksilöllinen valinta ja määrittely tai jotka on yksiselitteisesti määritelty kuluttajan yksilöllisiin tarpeisiin
- sellaisten tavaroiden toimitusta, jotka voivat pilaantua helposti tai joiden eräpäivä on ylittyy nopeasti
- sellaisten alkoholipitoisten juomien toimitusta, joiden hinta on sovittu sopimuksen solmimishetkellä, mutta jotka voidaan toimittaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta ja joiden senhetkinen arvo on riippuvainen markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa
- sanomalehtien, aikakauslehtien tai kuvalehtien toimitusta, poikkeuksena kestotilausten sopimukset.

Peruuttamisoikeus raukeaa sopimusten kohdalla, jotka

- koskevat sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimitusta, jotka eivät sovi palautettavaksi terveyssuojasta tai hygieniasta johtuen, mikäli niiden sinetti on poistettu toimituksen jälkeen
- koskevat sellaisten tavaroiden toimitusta, jotka koostumuksestaan johtuen sekoittuvat erottamattomasti toimituksen jälkeen muiden tavaroiden kanssa
- koskevat ääni- ja videotallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimitusta sinetöidyssä pakkauksessa, mikäli sinetti on poistettu toimituksen jälkeen.

Viewed